PAT 2022

Senin-Kamis, 21-24 Maret 2022.
Pelaksana PAT hari Pertama utk siswa/i kelas XII.
Pelaksanaan PAT dilakukan secara tatap muka utk Jurusan OTKP dan secara jarak jauh utk jurusan AKL dan TKJ.
SMK Yadika 2 JEMPOL
Jujur
Empati
Mandiri
Percaya diri
Optimis
Luwes